Το ζήτημα των Ελλήνων Gastarbeiter

Σειρά άρθρων από το Γραφείο Τύπου του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Γερμανίας (SPD)
Οκτώβριος – Νοέμβριος 1962
Περιγραφή
Ο μεγάλος αριθμός των Ελλήνων Gastarbeiter, οι οποίοι συνέρρεαν από το 1960 στη Γερμανία, προσέλκυσε το ενδιαφέρον της πολιτικής σκηνής της Γερμανίας. Το Γραφείο Τύπου του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Γερμανίας (SPD) δημοσίευσε ήδη από το 1962 μια σειρά από άρθρα που παρουσίαζαν τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των Ελλήνων μεταναστών και την αδιαφορία του ελληνικού κράτους προς αυτούς.
Πηγή
​Sozialdemokratischer Pressedienst, Heft 2010, 16.10.1962

Δημοσιεύματα στον Τύπο

Περιγραφή
Ο μεγάλος αριθμός των Gastarbeiter στη Γερμανία προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον του Τύπου που οδήγησε στη δημοσίευση πολλών ρεπορτάζ κατά τις δεκαετίες του ’60 και ’70. Τα ρεπορτάζ αυτά -αναλόγως με τον πολιτικό προσανατολισμό του εκάστοτε μέσου- προέβαλαν είτε τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι Gastarbeiter είτε τα προβλήματα που -υποτίθεται ότι- προκαλούσαν.
Πηγή
​Allgemeine Zeitung, 6.4.1960 (https://lebenswege.rlp.de/de/sonderausstellungen/50-jahre-anwerbeabkommen-deutschland-griechenland/griechische-unterstuetzung-fuer-das-wirtschaftswunder/)

Eggeling

Περιγραφή
​Λόγω του μεγάλου αριθμού αλλοδαπών εργαζομένων, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων ήρθαν αντιμέτωπες με την πρόκληση της ενσωμάτωσης ατόμων διαφορετικής καταγωγής με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Αυτός ήταν ο λόγος που οι διαπολιτισμικές δεξιότητες έγιναν ξαφνικά περιζήτητες. Σχετική συμβουλευτική βιβλιογραφία (όπως το παρόν φυλλάδιο) κυκλοφόρησε, στοχεύοντας στην εκπαίδευση των διευθυντών και των προϊσταμένων αναφορικά με τις ιδιαιτερότητες και τις αξίες των νέων υφισταμένων τους. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα κείμενα αυτά δεν παρέκκλιναν από τα γνωστά κλισέ και τα στερεότυπα για τις διάφορες εθνικότητες. Ωστόσο, αποτελούν μια εξαιρετική πηγή στοιχείων για την αναπαράσταση του τρόπου με τον οποίο η γερμανική κοινωνία της εποχής αντιλαμβανόταν τους Gastarbeiter.
Πηγή
​Willi J. Eggeling: Türkische, griechische, jugoslawische Mitarbeiter verstehen und führen. Κολωνία: Deutscher Instituts-Verlag, 1985.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους Έλληνες Μετανάστες στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (1990)

Περιγραφή
Τόσο η Γερμανική όσο και Ελληνική Κυβέρνηση θεωρούσαν ότι οι οικονομικοί μετανάστες από την Ελλάδα θα επέστρεφαν στην πατρίδα τους. Οι ελληνικές αρχές ήλπιζαν πως επιστρέφοντας οι μετανάστες, θα έφερναν μαζί τους την τεχνογνωσία που αποκόμισαν κατά την παραμονή τους στη Γερμανία. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δημοσίευσε ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σχεδιασμένο για να προσφέρει επιχειρηματικές δεξιότητες στους Gastarbeiter που επιθυμούσαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.
Πηγή
​Joseph Hassid: Management Training Programm for Greek migrants in the Federal Republic of Germany / Fortbildungsprogramm für griechische Wanderarbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin: European Centre for the Development of Vocational Training, 1990.