Ομιλία του Walter Hallstein με αφορμή την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και ΕΟΚ, 9η Ιουλίου 1961

Πηγή
Πηγή: Ενημερωτικό Δελτίο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης, Ιούνιος / Ιούλιος 1961, αρ. 6/7, 9/7/1961

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Σύνδεση ΕΟΚ – Ελλάδας, 2 Ιουλίου 1967

Πηγή
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2058/67, 2/6/1967

Συνομιλία του Ομοσπονδιακού Καγκελάριου Η. Schmidt με τον Πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή, 16 Μαΐου 1975

Description/ Source

Αριθμός Εγγράφου 120, στο: Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας / Ινστιτούτο Σύγχρονης Ιστορίας (επιμ.), Αρχείο Εξωτερικής Πολιτικής της Γερμανίας 1975 (Μόναχο: Oldenburg Wissenschaftsverlag, 2006), σελ. 534-541.

Δημοσιεύεται με την ευγενική άδεια του Ινστιτούτου Σύγχρονης Ιστορίας του Μονάχου. Ισχύουν οι γενικές αρχές προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Ειδικότερα, απαγορεύεται ρητά η εμπορική χρήση του εγγράφου.

Διατίθεται ελεύθερη πρόσβαση στον πλήρη τόμο μέσω του εξής συνδέσμου: https://www.ifz-muenchen.de/aktuelles/themen/akten-zur-auswaertigen-politik/open-access


Gespräch Bundeskanzler Schmidt mit Ministerpräsident Karamanlis in Athen, 29. Dezember 1975

Description/ Source

Doc. 395 aus: Auswärtiges Amt / Institut für Zeitgeschichte (Hg.), Akten der Auswärtigen Politik Deutschlands 1975 (München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2006), S. 1851-1858.

Veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des Instituts für Zeitgeschichte München. Es gelten die allgemeinen Urheberschutzrechte; insbesondere eine gewerbliche Nutzung des Dokuments ist nicht erlaubt.

Der komplette Band lässt sich als open access unter folgendem Link finden: https://www.ifz-muenchen.de/aktuelles/themen/akten-zur-auswaertigen-politik/open-access

https://www.ifz-muenchen.de/aktuelles/themen/akten-zur-auswaertigen-politik/open-access

Ανακοίνωση της Επιτροπής της ΕΟΚ σχετικά με την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στην Κοινότητα, 29 Ιανουαρίου 1976.

Πηγή
Ενημερωτικό δελτίο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ένθετο 2/1976.

Διπλωματικό απόρρητο διάταγμα του Ύπατου Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Τrumpf: Ένταξη της Ελλάδας στην ΕΚ, εδώ: Θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 29 Ιανουαρίου 1976“, 3 Φεβρουαρίου 1976

Πηγή

Αριθμός Εγγράφου 128, στο: Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας / Ινστιτούτο Σύγχρονης Ιστορίας (επιμ.), Αρχείο Εξωτερικής Πολιτικής της Γερμανίας 1976 (Μόναχο: Oldenburg Wissenschaftsverlag, 2007), σελ. 108-113.

Δημοσιεύεται με την ευγενική άδεια του Ινστιτούτου Σύγχρονης Ιστορίας του Μονάχου. Ισχύουν οι γενικές αρχές προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Ειδικότερα, απαγορεύεται ρητά η εμπορική χρήση του εγγράφου.

Διατίθεται ελεύθερη πρόσβαση στον πλήρη τόμο μέσω του εξής συνδέσμου: https://www.ifz-muenchen.de/aktuelles/themen/akten-zur-auswaertigen-politik/open-access


«Βουτιά στα βαθιά», Der Spiegel 8/1976, 16 Φεβρουαρίου 1976.

Πηγή
Der Spiegel 8/1976, 16 Φεβρουαρίου 1876.