Σχετικά με το πρόγραμμα

Οι ξεχασμένες δεκαετίες: Ελληνο-Γερμανικές σχέσεις από τα τέλη του 1950 ως τη δεκαετία του 1980

Το πρόγραμμα «Οι ξεχασμένες δεκαετίες: Ελληνο-Γερμανικές σχέσεις από τα τέλη του 1950 ως τη δεκαετία του 1980» βασίζεται στη στενή συνεργασία μεταξύ του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Ρέγκενσμπουργκ. Χρηματοδοτήθηκε για το διάστημα 2020 - 2022 από τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) στο πλαίσιο του προγράμματος «Πανεπιστημιακές Συνεργασίες με την Ελλάδα». Εκτός από τα δύο βασικά πανεπιστήμια, στο πρόγραμμα συμμετείχαν επίσης το Ερευνητικό Ινστιτούτο του Λάιμπνιτς για την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη με έδρα το Ρέγκενσμπουργκ και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συντονιστές του έργου ήταν οι Rainer Liedtke, Χριστίνα Κουλούρη, Ulf Brunnbauer και Βαγγέλης Καραμανωλάκης. Την ευρύτερη ομάδα του προγράμματος συμμετείχαν επίσης η Fatima Ajanović (Ρέγκενσμπουργκ), η Δέσποινα Σκούρτη (Αθήνα) και ο Κώστας Κατσούδας (Αθήνα), οι οποία συνέδραμαν σημαντικά στο συντονισμό, την έρευνα και τις μεταφράσεις.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος ήταν η προώθηση της προσανατολισμένης στην έρευνα εκπαίδευσης και της κατάρτισης διδακτορικών και μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και η προώθηση ακαδημαϊκών ανταλλαγών μεταξύ των εταίρων. Αυτό επιτεύχθηκε με αμοιβαίες επισκέψεις για διδασκαλία από διδάσκοντες/διδάσκουσες, , επισκέψεις υποψηφίων διδακτόρων για έρευνα, πρακτική άσκηση από μεταπτυχιακούς φοιτητές στο αντίστοιχο πανεπιστήμιο-εταίρο και κοινά workshops. Λόγω των περιορισμών στην κινητικότητα κατά την πανδημία της COVID - 19, ορισμένες δραστηριότητες μεταφέρθηκαν σε ψηφιακό περιβάλλον - με αποτέλεσμα τη δημιουργία της παρούσας ψηφιακής έκθεσης και μιας σειράς διαδικτυακών διαλέξεων για τις Ελληνο-Γερμανικές σχέσεις μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αναφορικά με το περιεχόμενο, το πρόγραμμα εστίασε σε κεντρικές πτυχές των Ελληνο-Γερμανικών σχέσεων μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στις οποίες μέχρι στιγμής δεν είχε επικεντρωθεί το ενδιαφέρον της έρευνας, σε σύγκριση, για παράδειγμα, με τη βασιλεία του οίκου των Βίτελσμπαχ στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα και, κυρίως, με την τραυματική εμπειρία της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ταυτόχρονα, οι πτυχές αυτές σηματοδοτούν θεμελιώδεις αλλαγές στις σχέσεις των δύο χωρών με φόντο τον Ψυχρό Πόλεμο και την έναρξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Από όλο το εύρος των Ελληνο-Γερμανικών σχέσεων, επιλέξαμε ως θεματικές ενότητες εστίασης τις ακόλουθες πτυχές, οι οποίες είχαν μεγάλη πολιτική και κοινωνική σημασία και επηρεάζουν την δυναμική των διμερών σχέσεων ακόμη και σήμερα: η μετανάστευση «φιλοξενουμένων εργατών», ο τουρισμός, η αντίσταση ενάντια στη στρατιωτική δικτατορία (1967-1974) και την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ.

Το πρόγραμμα βασίστηκε στην προϋπάρχουσα, μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ του Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου του Ρέγκενσμπουργκ - κι αποτέλεσε ακρογωνιαίο λίθο για την ενίσχυση των Ελληνο-Γερμανικών σχέσεων. Χειροπιαστό και με διάρκεια στο χρόνο αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας αποτελεί η σύναψη μιας νέας συμφωνίας ακαδημαϊκών ανταλλαγών στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus.